Ciągnik ARBOS z 7-letnią GWARANCJĄ bez limitu godzin + MASZYNY ZA 50% KLIKNIJ TUTAJ

Krój talerzowy

Wyświetlanie 1–12 z 377 wyników

Brony i agregaty talerzowe – ceny

Uprawa ścierniska jest jednym z ważniejszych zabiegów uprawowych wykonywanych zaraz po zbiorach zbóż, kukurydzy czy buraka cukrowego. Po wymienionych tu roślinach mamy ogromną masę resztek pożniwnych, które należy wymieszać z glebą oraz wstępnie pociąć aby przyspieszyć ich rozkład co wzbogaci glebę w próchnicę oraz niezbędne substancje odżywcze. Udział w rozkładzie resztek roślin mają również różnego rodzaju bakterie i mikroorganizmy, których w glebie jest tysiące. Mimo dostarczania glebie substancji odżywczych takich jak azot, potas czy fosfor, które w późniejszym czasie pobiorą rosnące tam rośliny to dużą rolę w przyswajaniu tych substancji mają właśnie bakterie i mikroorganizmy żyjące w glebie. Podczas pierwszej uprawy ścierniska niejako pobudzamy ten cały system do życia i produkcji. Narzędzia do uprawy ścierniska służą głównie do przygotowania gleby pod przyszłe zasiewy lub sadzenie. Celem zabiegu uprawy ścierniskowej są w szczególności: rozdrobnienie i pokruszenie resztek pożniwnych, wymieszanie z glebą, ujednolicenie i wyrównanie powierzchni gleby, zwalczanie i niszczenie mechaniczne chwastów, regulowanie wilgotności gleby oraz pobudzenie do pracy wszystkich organizmów żyjących w glebie. Wobec zróżnicowanych celów stawianych narzędziom do uprawy konieczne staje się też stosowanie różnych ich typów. Rozróżnia się: brony, kultywatory, agregaty ścierniskowe, grubery, wały oraz kombinację tych narzędzi, które nazywają się agregatami uprawowymi. Wybór rolników często pada na brony talerzowe, które spełniają wszystkie warunki i charakteryzują się dość dużą wydajnością powierzchniową i niskim zapotrzebowaniem na moc. Praca odbywa się przy wysokich prędkościach roboczych w porównaniu do innych zabiegów uprawowych takich jak orka czy nawet praca z agregatem ścierniskowym typu gruber. Wynika to z konstrukcji maszyny oraz właściwości pracy. Prędkość nie może być zbyt niska ponieważ resztki pożniwne nie będą odpowiednio rozdrobnione i wymieszane z glebą. Brony talerzowe są budowane jako zawieszane lub przyczepiane i mogą pracować samodzielnie lub w połączeniu z innymi narzędziami. Zasadniczymi elementami roboczymi brony są kroje talerzowe mocowane dawniej na wspólnej osi, tworząc sekcję roboczą. Liczba sekcji jest zazwyczaj parzysta i w narzędziach o małej szerokości wynosi dwa, a w większych bronach ze względu na występowanie na talerzach poprzecznych składowych sił oporu sekcje są ustawiane pod przeciwnymi kątami względem siebie w kształcie litery V lub X. W nowoczesnych rozwiązaniach kroje talerzowe mocowane są pojedynczo. Oznacza to, że każdy talerz ma swoje ramię osadzone na dwóch belkach. Przy takim ustawieniu roboczym, talerze odkładają glebę przemiennie w lewo i prawo. Podczas pracy na glebie wilgotnej, powierzchnia talerzy jest czyszczona przez zgarniaki, które można montować w postaci segmentów grzebieniowych do ramy sekcji lub indywidualnie. Niestety nie wszyscy producenci oferują takie systemy w swoich maszynach, czasami taka forma występuje jako opcja dodatkowa wyposażenia. Rodzaje występujących talerzy są różne, mogą być na obwodzie gładkie lub uzębione o różnych średnicach. Talerze o większej średnicy pozwalają na lepsze wymieszanie resztek pożniwnych z glebą oraz większe głębokości pracy. W starszych rozwiązaniach stosowano dwa typy kroi talerzowych montowanych na maszynie. Talerze uzębione lepiej przecinają wierzchnią warstwę gleby jak i resztki pożniwne dlatego często stosowano je w przednich sekcjach, natomiast gładkie były montowane z tyłu. W zależności od warunków pracy czy była to gleba sucha lub wilgotna oraz rodzaju pracy jak doprawianie roli, przykrywanie resztek pożniwnych talerze ustawiane były pod mniejszym lub większym kątem natarcia. Przy małym kącie natarcia talerzy następowało lepsze przecinanie gleby i kruszenie brył, a przy większym – lepsze wymieszanie materiału organicznego z glebą. W aktualnie produkowanych maszynach kąt natarcia jest stały i nie podlega regulacji. To samo tyczy się ustawień talerzy. Aktualnie największy kąt natarcia talerzy oferuje firma Lemken w modelach bron talerzowych Rubin. Pochylenie talerzy pod kątem 20° względem podłoża i ustawienie ukośne pod kątem 16° do kierunku jazdy gwarantują optymalne wciąganie jak i podcinanie gleby. Idąc dalej kroje talerzowe mocowane są na dwóch równoległych do siebie belkach odsuniętych względem siebie w pewnych odległościach aby umożliwić swobodny przepływ masy z pierwszego do drugiego rzędu talerzy. Przy typowych ciężkich bronach talerzowych odstęp jest znacząco większy niż przy lżejszych talerzówkach. Dobrze widoczne jest to na przykładzie maszyn przygotowanych do współpracy z siewnikami zbożowymi gdzie mniejszy rozstaw wynika z późniejszej współpracy maszyn i środkiem ciężkości. Te brony są również dużo lżejsze co może mieć duży wpływ na pracę podczas suchych lat, gdzie zagłębianie się maszyny i utrzymywanie głębokości pracy będzie utrudnione. Dobrą praktyką w bronach talerzowych jest nacisk na talerz wynoszący około 150 kilogramów, dzięki temu maszyna powinna pracować bez większych problemów w różnych warunkach glebowych. Przy bronach talerzowych z krótszym rozstawem pomiędzy rzędami talerzy może występować problem przy większej ilości resztek pożniwnych, ponieważ ich przepływ jest nieco utrudniony i mniej swobodny więc może występować efekt zapychania i mniejszego rozdrobnienia jak i mieszania. Produkowane aktualnie brony talerzowe zbudowane są z solidnej stalowej ramy. Jak wcześniej wspominaliśmy rama posiada dwie belki główne, na których mocowane są talerze. Każdy talerz montowany jest z osobna na pojedynczym ramieniu talerza, natomiast ramię przymocowane jest do belki przez nakładki lub specjalne mocowanie w zależności od stosowanego ramienia. Ramię kroju lewe oraz ramię kroju prawe mówi o tym, w którą stronę będzie odwrócony talerz oraz w jakim kierunku będzie odkładana gleba ponieważ jeden rząd talerzy jest skierowany w lewo natomiast drugi w prawo. Ramię posiada ułożyskowane piasty. W tańszych rozwiązaniach występują piasty obsługowe co oznacza dla użytkownika okresowe smarowanie każdej z piast. W droższych rozwiązaniach występują już piasty bezobsługowe co oznacza ingerencję użytkownika tylko w momencie wystąpienia awarii. Jeżeli chodzi o amortyzację to każdy z talerzy takową posiada. Rodzaj amortyzacji jest różny. Każdy producent stosuje inny rodzaj. Typowym systemem amortyzacji są gumowe wkłady pełniące funkcje amortyzatora. Innym rozwiązaniem jest stosowanie ramienia talerza w formie sprężyn. Takie rozwiązanie oferuje firma Agrisem. Stosuje ramie z piastą sprężyny lewe oraz sprężyny prawe talerza, które nie posiadają gumowej amortyzacji. Samo ramię sprężynowe pełni funkcję amortyzatora a piasta jest oddzielnym elementem wymiennym. Jeszcze inne rozwiązanie w swoich bronach talerzowych stosuje firma Lemken. Amortyzacja w ich maszynach korzysta z układu podwójnej sprężyny i jest oddzielnym elementem budowy. Poza talerzami brona posiada ekrany boczne aby ziemia nie była wyrzucana poza szerokość roboczą maszyny. Ekrany boczne również są regulowane w zależności od głębokości pracy maszyny co zapobiega zbędnemu wycieraniu się elementu. Dodatkowo brona talerzowa może być wyposażona w różnego rodzaju zgrzebła oraz wały. Maksymalna głębokość robocza zależy od rodzaju zastosowanych talerzy oraz ich średnicy a samą regulację głębokości pracy ustawia się przy pomocy regulacji wału i trójpunktowego układy zawieszenia ciągnika. Poziomowanie maszyny reguluje się przy pomocy łącznika górnego czy też zamiennie nazywanego cięgłem. Regulacja głębokości odbywa się ręcznie za pomocą sworzni i specjalnych otworów w maszynie lub hydraulicznie za pomocą siłowników, przewodów i układu hydraulicznego ciągnika.

Rodzaje stosowanych talerzy a cena

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje krojów talerzowych, gładkie oraz uzębione. Te drugie są obecnie najczęściej stosowanym rodzajem wśród producentów. Dlaczego? Talerz uzębiony ma wiele zalet i jest bardziej wszechstronny względem talerza gładkiego. Po pierwsze pozwala na większy zakres głębokości pracy, talerze uzębione lepiej przecinają wierzchnią warstwę gleby oraz tną i mieszają resztki pożniwne a przecież o to chodzi nam najbardziej. Stosowane są również inne bardziej specjalistyczne talerze jak talerze gwiazdowe najczęściej występują jako talerze skrajne. Są również talerze mulczujące, które są gęsto uzębione i przystosowane do dość płytkiej uprawy ze stosunkowo dużą prędkością roboczą co w efekcie ich pracy charakteryzuje się dużo lepszym rozdrobnieniem resztek pożniwnych w porównaniu do tradycyjnego kroju talerzowego. Ważna jest również ich średnica, ponieważ to od niej w głównej mierze zależy maksymalna głębokość robocza brony. Firma Lemken oferuje talerze o średnicy 736 milimetrów, które pozwalają na prace osiągając głębokość nawet 20 centymetrów. Jest jeden z największym jak nie największy oferowany talerz uzębiony stosowany w bronach talerzowych. Przeważnie standardowa średnica talerzy wynosi od 400 do 660 milimetrów. Te o mniejszych średnicach osiągają większą prędkość obwodową przez co materiał jest lepiej pocięty oraz wymieszany natomiast talerz uzębiony o średnicy 660 milimetrów pozwala na pracę z większym zakresem głębokości oraz pracę z większą ilością resztek pożniwnych na przykład podczas uprawy ścierniska po kukurydzy przez duży prześwit oraz większy odstęp pomiędzy rzędami talerzy.

Kroje talerzowe do bron Mandam i Agrisem w korzystnej cenie

 Firma Korbanek posiada w swojej ofercie brony talerzowe marek Tolmet, Unia, Mandam oraz Agrisem. Oferując tym samym zakres szerokości roboczej już od 1,2 metra sięgając nawet 12 metrów. W gamie modelowej marki Mandam znajdziemy produkty Gal, Tal i Sal o szerokości roboczej od 2,5 do 8 metrów. Różnicą miedzy nimi jest rodzaj stosowanego zabezpieczenia, rozstaw rzędów talerzy oraz ograniczenia w zamontowaniu maksymalnej średnicy talerza roboczego. Firma posiada także szeroką gamę wyboru wałów doprawiających aby odpowiednio dostosować się do potrzeb klienta. Tym samym oferujemy szeroką gamę części zamiennych do producentów maszyn wymienionych powyżej oraz wielu innych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz do zapoznania się z ofertą firmy Korbanek.