7 lat GWARANCJI na ciągniki ARBOS - bez limitu godzin + ładowacz za 50% KLIKNIJ TUTAJ

Redlica

Wyświetlanie 1–12 z 546 wyników

Uprawa – Pług – Agregat uprawowy – Redlic

Co to jest redlica?

Redlica jest to specjalnie wyprofilowany element używany w agregatach uprawowych oraz doprawiających glebę. Jej głównym zadaniem jest wykonanie odpowiednich bruzd w glebie. Odpowiednie doprawienie gleby możliwe jest, dzięki całemu zespołowi takich części jak redlice czy kroje. Dzięki swej budowie, redlica posiada możliwość zagłębienia się na odpowiednią głębokość oraz wykonywania pracy. Redlica wykorzystana również może być w siewniku czy też sadzarce. W takim przypadku użycia, jej zadaniem jest przygotowanie odpowiedniej bruzdy, umożliwiającej zaaplikowanie nasion, czy też sadzeniaków. Zastosowania redlic różnią się w zależności od rodzaju maszyny, w jakiej są montowane. Redlice występować mogą proste, kątowe, płaskie, zaokrąglone, czy też skrzydełkowe. W zależności od rodzaju maszyny oraz miejsca zamocowania, stosowane są różne kształty. Każdy rodzaj redlicy ma inne główne zadanie. Redlica kątowa najczęściej stosowana jest na skrajnych elementach roboczych maszyn, mająca na celu docięcie gleby, na skraju zasięgu roboczego maszyny. Zastosowanie takiej redlicy pozwoli równo oraz bez powodowania większych oporów zamknąć szerokość roboczą. Z kolei zastosowanie redlicy skrzydełkowej, swoje zastosowanie znajdzie w siewnikach czy sadzarkach, gdzie jej konstrukcja doskonale umożliwi wykonanie założonego zadania, jakim jest przygotowanie miejsca na nasiona. Zamontowanie redlicy kątowej czy prostej lub zaokrąglonej, najczęściej spotykane będzie w agregatach uprawowych, gdzie w zależności od konstrukcji całej maszyny oraz ułożenia elementów roboczych, możliwy będzie właściwy dobór do potrzeb, odpowiedniej redlicy.

Przygotowanie gleby oraz najważniejsze części robocze agregatów uprawowych oraz pługów 

Agregat uprawowy oraz pług to jedne z najważniejszych narzędzi do uprawy gleby przed siewem. Są to narzędzia zaliczane do najpopularniejszych wśród maszyn przeznaczonych do doprawiania gleby. Praca pługiem wymaga poświęcenia największej ilości energii oraz czasu, ze względu na trudność wykonywania tej pracy. Przed rozpoczęciem pracy z pługiem, warto dokonać przeglądu maszyny, sprawdzić wszystkie połączenia, stan techniczny części oraz jakość elementów roboczych. Pług posiada szeroki zakres regulacji, umożliwiających osiągnięcie najlepszego ułożenia w trakcie wykonywania pracy. Odpowiednie ustawienie pługa wpływa na rodzaj wykonywanej orki. Wyróżnić można kilka najważniejszych oraz podstawowych metod wykonywania orki: podorywka, orka zimowa. Głównym zadaniem podorywki jest obrócenie wierzchniej warstwy ścierniska po dokonanym zbiorze roślin. Metoda ta coraz częściej zostaje wypierana innymi zabiegami technologicznymi wykonywanymi w rolnictwie. W trakcie wykonywania orki, występuje duże spalanie paliwa, co generuje wysokie koszty nakładu na uprawę. Przy obecnych cenach paliw rozwiązanie to coraz częściej zostaje uważane za zbędne do wykonania. Wiele przeprowadzonych badań nad strukturą gleby oraz odpowiednim jej doprawianiem wskazuje, że podorywka nie poprawia jakości gleby, a jak się okazuje wpływa na nią negatywnie. Mała głębokość pracy, jedynie wzrusza glebę, a nie odwraca jej, na właściwie dużej głębokości, co stwarza idealne warunki wzrostu dla chwastów oraz innych niepożądanych roślin. Wiele korzystniejszym zabiegiem zalecanym do wykonania jest pożniwna uprawa gleby, za pomocą agregatów uprawowych. Ich wykorzystanie pozwala znacznie zmniejszyć zużycie paliwa w porównaniu do zużycia w trakcie orki. Efekt jaki zostaje po zabiegu wykonanym kultywatorem jest korzystniejszy dla gleby pod względem jej doprawienia. Z kolei wykonywanie orki zimowej, to praca na większej głębokości, która w znacznym stopniu poprawia strukturę gleby oraz jej gruzełkowatość. Wraz z głębokością wzrasta ilość wykorzystanego paliwa podczas wykonywania tej pracy. Resztki żniwne w tym rodzaju uprawy zostają bardzo dobrze przykryte, co znacznie wpływa na szybkość rozkładu ich oraz użyźnienie gleby. W podorywce resztki te, zostają niewystarczająco pokryte glebą, co znacznie wpływa na spowolnienie rozkładu oraz pogorszenie jakości podłoża do siewu. Aby każdy z wymienionych zabiegów mógł zostać wykonany, należy użyć konkretnych maszyn, które składają się z wielu części, współtworzących całość. W skład wchodzą dłuta, lemiesze, redlice, kroje talerzowe, odkładnice, zęby brony oraz gęsie stopki. Większość z tych elementów jest uznawana za części eksploatacyjne, czyli takie, które w trakcie korzystania z nich zużywają się oraz podlegają okresowej wymianie, ze względu na ich znaczny stopień zużycia. Bezpośredni kontakt z podłożem, glebą oraz elementami znajdującymi się w ziemi, części te narażone są na szybsze zużycie. Znaczne opory oraz tarcie wywołane bezpośrednią stycznością wyciera wierzchnie warstwy tych elementów. Zazwyczaj część, która najbardziej się zużywa uznawana jest za część roboczą, przeznaczoną do wykonywania pracy. Dlatego warty jest stały dogląd stanu zużycia poszczególnych części, ponieważ znacznie zużyte elementy, mają bardzo duży wpływ na jakość wykonywanej pracy. Zmniejszenie się powierzchni roboczych części maszyn, znacząco zmniejsza efektywność. Takie części jak dłuto czy odkładnica, bardzo często mają możliwość dokonania odwrotnego zamocowania, gdy jedna z stron roboczych zużyje się w znacznym stopniu, uniemożliwiającym dokonanie dokładnej pracy. Gdy obie strony zostały zużyte, zaleca się dokonanie wymiany na nową część, gdyż żadna z zużytych stron nie będzie prawidłowo wykonywać swojego zadania. Części te, w zależności od producentów, mogą posiadać więcej niż jedną stronę roboczą. Z kolei takie części jak krój nożowy czy talerzowy, nie posiadają możliwości obrotu po zużyciu jednej z części roboczych, gdyż swoją pracę wykonują dookoła własnej osi. Wymiana powinna nastąpić po zauważeniu znacznych ubytków. Pozostałe części wchodzące w skład agregatu uprawowego czy pługu, również podlegają zużyciu, jednak nie w tak dużym stopniu, ze względu na ograniczony kontakt z glebą. Każda część uszkodzona może również zostać mechanicznie np. poprzez niewłaściwe użytkowanie lub niezgodne z zalecanym przeznaczeniem.

Sposób zamocowania części

Najczęściej używanym oraz praktykowanym połączeniem, jest połączenie gwintowe. Odbywa się ono najczęściej za pomocą śruby w raz z nakrętką. Jest to najkorzystniejszy w użytku sposób mocowania, który umożliwia w każdej chwili dokonanie rozłączenia danego połączenia oraz dokonania napraw czy wymian. Części robocze agregatów uprawowych czy pługów, których zastosowanie jest przewidziane do pracy w glebie, najczęściej mocowane są za pomocą specjalnych wzmacnianych śrub. Kształt tych śrub zazwyczaj odbiega od zwykłych, stosowanych w innych połączeniach. Główka śruby najczęściej jest ścięta, wyprofilowana pod kątem części, którą będzie mocować, by mogła odpowiednio wpasować się w element oraz nie powodować dodatkowych oporów, które mogą wpłynąć na jej zużycie. Różne klasy wytrzymałości pozwalają na odpowiednie dobranie śruby do miejsca w jakim zostanie ona zamocowana oraz użyta. Szeroki zakres wielkości oraz długości, również pozwala na optymalny dobór części.

Redlice w sklepie Korbanek

W zależności od rodzaju zastosowanej uprawy oraz od maszyny, w jakiej redlica zostaje zamocowana, wyróżnia się różne przeznaczenia maszyn. W przypadku użytku redlicy w agregacie uprawowym, przeznaczona ona jest do uprawy gleby oraz zrywania warstw ziemi wraz z resztkami pożniwnymi. Gdy redlica zostaje zastosowana w siewniku czy sadzarce, jej zadaniem jest wykonanie odpowiednich redlin, w które umieszczone zostaną nasiona z siewnika lub sadzeniaki w sadzarce. Redlica posiada szeroki zakres możliwości zastosowania, w maszynach rolniczych, ze względu na swą budowę oraz wytrzymałość. W ofercie firmy Korbanek, znajdą Państwo, szeroki wybór redlic, spełniających oczekiwania wielu klientów. W zależności od potrzeb wykorzystania, w swej ofercie posiadamy redlice, różnej budowy, wytrzymałości oraz wielkości. Bardzo krótki czas realizacji zamówienia, pozwala w dużym stopniu zmniejszyć czas przestoju maszyny oraz ponownie pozwoli na wykonywanie pracy. Zapraszamy do kontaktu z nami lub składania zamówień za pomocą naszego sklepu internetowego.

Jakość redlic w sklepie Korbanek

Części zamienne oferowane w firmie Korbanek, dostarczane są od wielu czołowych producentów. Są one niezwykle wytrzymałe oraz przystosowane do pracy w bardzo ciężkich warunkach. Tworzone z stopów najodporniejszych metali, pozwalają na długie użytkowanie oraz ograniczenie zużycia w porównaniu z innymi niesprawdzonymi zamiennikami. Wysokowartościowa stal, użyta do wytworzenia redlic, poddana specjalistycznym metodą przygotowania oraz obróbki, ma bardzo duży wpływ na późniejsze użytkowanie. Odpowiednie zastosowanie przez wytwórców, związków chemicznych poprawiających jakość oraz strukturę tworzonego produktu, przyczynia się do większego zainteresowania, tak bardzo narażoną na zużycie częścią maszyn rolniczych. Warto dodać, że zarówno dłuta jak i redlice oraz inne części mające bezpośredni kontakt, w trakcie pracy z glebą, poddawane są zabiegowi borowania. Zabieg ten, ma za zadanie pokryć powierzchnię stopu metali związkiem boru. Celem wykonywania takich zabiegów, jest wzmocnienie wartości wytrzymałościowych części. Pod pojęciem wytrzymałości, kryje się ochrona przed korozją, szybkim wycieraniem się, odpornością przed działaniem różnego rodzajów kwasów oraz związków chemicznych występujących zarówno w glebie jak i powietrzu. Wielu producentów wzmacnia swoje produkty, poprzez zastosowanie dodatkowych powłok wytwarzanych metodą napawania elementów metalowych. Głównym zadaniem stosowania takiego zabiegu jest zwiększenie powierzchni ścieralnej, czyli wydłużenie okresu eksploatacji. Napawanie, ma również na celu zwiększenie wytrzymałości, w momencie kontaktu z kamieniami lub innymi przeszkodami, znajdującymi się w glebie. Zabieg ten, znacznie wpływa na wytrzymałość oraz jest stosowany przez coraz większą ilość producentów.