Rozpuszczalniki-pochodne - sklep rolniczy Korbanek

Wyświetlanie 1–12 z 25 wyników

Rozpuszczalnik i pochodne – cena

Rozpuszczalnik to ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub gazem. Najbardziej znanym rozpuszczalnikiem jest woda, której używamy na co dzień w naszych domach

Większość rozpuszczalników to związki chemiczne o małej lepkości i stosunkowo niskiej temperaturze wrzenia. Mała lepkość powoduje, że mogą one dość łatwo penetrować rozpuszczaną substancję, zaś niska temperatura wrzenia umożliwia ich oddestylowywanie i parowanie, które jest istotne w wielu procesach towarzyszącym czynnościom wykorzystywanych przez człowieka.

Stężeniem roztworu nazywa się stosunek ilości substancji rozpuszczanej do ilości całego roztworu. W zależności od przyjętego sposobu obliczania tego stosunku rozróżnia się stężenie molowe i stężenie procentowe. Rozpuszczalność z kolei to maksymalne stężenie jakie można uzyskać rozpuszczając związek chemiczny w danym rozpuszczalniku.

Zastosowania rozpuszczalników a cena

  • przeprowadzania reakcji chemicznych − podstawowym warunkiem dla związku chemicznego pełniącego rolę rozpuszczalnika do reakcji jest jego obojętność chemiczna, która pozwala na niereagowanie z substratami ani produktami reakcji (rozpuszczalniki zwykle wchodzą w swoiste interakcje z rozpuszczonymi związkami, do których należy solwatacja oraz tworzenie z nimi nietrwałych związków kompleksowych lub wiązań wodorowych).
  • przeprowadzania ekstrakcji − czyli procesu wymywania określonych związków chemicznych, na przykład osadów, minerałów, roślin czy innych ciał organicznych
  • rozcieńczania substancji, które użyte w stanie czystym byłyby zbyt agresywne chemicznie
  • czyszczenia polegającego na rozpuszczaniu niepożądanych substancji w rozpuszczalniku, a następnie usuwaniu całości w sposób mechaniczny.

Podział rozpuszczalników a cena

Rozpuszczalniki można sklasyfikować do różnych grup ze względu na:

własności fizyczne:

niepolarne − mające zerowy albo bardzo mały moment dipolowy

polarne − posiadające znaczny elektryczny moment dipolowy

własności chemiczne :                                  

protonowe − zawierające w swojej strukturze tak zwane kwaśne protony, które mogą ulec oderwaniu przez cząsteczkę zasady, a także brać udział w tworzeniu wiązań wodorowych. Do rozpuszczalników tego rodzaju zalicza się wodę, alkohole, aldehydy, kwasy (zarówno organiczne kwasy karboksylowe, jak i nieorganiczne kwasy mineralne).

aprotonowe − nieposiadające w swojej strukturze „kwaśnych” protonów.

Zasadniczo wszystkie rozpuszczalniki protonowe są też polarne, natomiast aprotonowe mogą być zarówno polarne, jak i niepolarne. Daje to razem trzy główne grupy rozpuszczalników: protonowe, aprotonowe polarne i aprotonowe niepolarne.

budowę chemiczną:

organiczne − np. ciekłe alkany (np. pentan), areny (benzen), chlorek metylenu, chloroform, etery alifatyczne (zwłaszcza eter dietylowy i THF), alkohole (etanol), estry (np. octan etylu), ketony (głównie aceton), aldehydy (aldehyd mrówkowy), kwasy karboksylowe (zwłaszcza kwas octowy) oraz inne (np. dimetyloformamid)

nieorganiczne − np. woda, kwas siarkowy, kwas azotowy, kwas fluorowodorowy, ciekły amoniak, ciekły azot, nadkrytyczny dwutlenek węgla.

Generalne zasady rozpuszczalności – jakie koszty

Przewidywanie w jakim rozpuszczalniku może się rozpuszczać określony związek chemiczny są stosunkowo proste, choć czasami zdarzają się tu wyjątki, które należy poznać zanim przystąpimy do pracy z rozpuszczalnikiem lub pochodną rozpuszczalnika.

Ogólną zasadą jest, że podobne rozpuszcza się w podobnym. Na przykład związek chemiczny, który posiada kwaśny atom wodoru albo dużo grup hydroksylowych będzie się chętniej rozpuszczał w rozpuszczalnikach protonowych niż aprotonowych. Podobnie, związek, który sam posiada duży moment dipolowy, będzie się chętniej rozpuszczał w rozpuszczalnikach polarnych niż w apolarnych. Związki zawierające grupy aromatyczne będą się chętnie co za tym idzie również łatwiej rozpuszczać w arenach.

O związkach mających tendencję do rozpuszczania się w rozpuszczalnikach apolarnych mówi się, że mają one własności lipofilowe lub hydrofobowe, zaś o związkach łatwo rozpuszczalnych w polarnych rozpuszczalnikach, że są one lipofobowe lub hydrofilowe. Istnieją też związki, które są z jednej strony lipofilowe, a z drugiej należą do lipofobowych. Nazywa się je związkami amfifilowymi i mają one tendencję do formowania emulsji a nie tzw. roztworów właściwych.

Rozpuszczalniki – ceny

W firmie Korbanek posiadamy bardzo rozmaity wybór akcesoriów chemicznych przez lakiery, preparaty do czyszczenia, zmywacze po benzyny ekstrakcyjne. Preparaty te charakteryzują się wysoką jakością wykonania produktu i estetyki jego wykonania.

Rozpuszczalnik pozwala na wyczyszczenie powierzchni pobrudzonej produktem który jest trudno zmywalny a nawet nie możliwy do usunięcia. Firma Korbanek dysponuję odpowiednim środkiem do takich przypadków i jest to birol. Rozpuszczalnik Birol jest to Uniwersalny rozpuszczalnik BIROL o szerokim zastosowaniu, polecany do użytku w przemyśle, jak również w gospodarstwach domowych. Zaletą jest niezwykła efektywność produktu oraz atrakcyjna cena. Środek jest bardzo wydajny i spełnia europejskie normy. Dzięki dużej pojemności tego preparatu do szerokiego zastosowania w gospodarstwie domowym jak i przemysłowym, która wynosi 5L! Pozwala na długotrwały zapas tego produktu.

Firma Korbanek dysponuje również  szeroką gamą rozcieńczalników, wśród tej barwnej gamy roztworów ułatwiającej życie jest roztwór rozcieńczalnik BIROL, uniwersalny środek do gospodarstwa domowego jak i przemysłowego. W pełni uniwersalnym używanym w pracach remontowych i renowacyjnych, doskonale odtłuszcza powierzchnie przed malowaniem, czyści narzędzia i sprzęt malarski. Jest on również stosowany w przypadkach wymagających usunięcia śladów takich jak na przykład asfalt z karoserii. Środek ten dostępny w sklepie internetowym ‘’Korbanek’’ jest również stosowany w każdym przemyśle takim jak budowniczy, lakierniczy czy drukarnie.

Kolejnym środkiem, który wesprze twój zakład lub dom może być Rozcieńczalnik uniwersalny ROZPUNI 5 l do rozcieńczania i rozpuszczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. oraz do czyszczenia zabrudzonych narzędzi i elementów. Jednym z przodujących Rozpuszczalników na rynku jest również Rozpuszczalnik Nitro  który bez problemu najmniejszego usunie niedoskonałości czy zabrudzenia przy między innymi pracach lakierniczych bądź pracach renowacyjnych maszyn.

Preparaty i ich przeznaczenie a cena

Firma Korbanek posiada imponujący asortyment preparatów takich jak preparat do czyszczenia klem akumulatora, który penetruje i usuwa natychmiast rdzę, pył oraz inne zanieczyszczenia bez konieczności wyjmowania akumulatora, oczyszcza z nalotów i korozji złącza akumulatora i zabezpiecza przed ich ponownym powstawaniem, zapewnia prawidłowy przepływ prądu, działa w ciągu trzech minut.

Może również zainteresować produkt, który pozwala na zmiękczenie uszczelek, które zostały utwardzone w sposób chemiczny. Typowe zastosowanie obejmuje usuwanie wszystkich rodzajów uszczelek chemicznych z metalowych złączy kołnierzowych. Szczególnie dobrze nadaje się do aluminium lub innych złączy kołnierzowych z miękkiego metalu, gdzie zeskrobywanie uszczelniacza mogłoby spowodować uszkodzenie powierzchni.

Jednym z kolejnych preparatów które są sprzedawane przez Firmę Korbanek jest produkt, preparat do usuwania śladów gumy, kleju i żywicy APP GUM REMOVER. Dzięki temu preparatowi, który usunie wszelkie ślady po tworzywach takich jak gumy czy żywicy – będziesz w stanie szybko pozbyć się uciążliwych zanieczyszczeń z zabrudzonych powierzchni.

Renomowani dostawcy naszych produktów mogą być tylko potwierdzeniem dobrej jakości produktów sprzedawanych przez firmę ‘’KORBANEK’’

Zmywacze i zastosowanie – ile to kosztuje?

W przemyśle jak i w domu mamy kontakt na każdym kroku z elektroniką, otacza nasz świat, więc warto o nią zadbać. Firma KORBANEK jako jeden z przodujących sklepów internetowych z częściami posiada rozwiązanie na oczyszczenie twojej instalacji elektrycznej. Zmywacz do styków elektrycznych pozwoli na bezpieczne i sprawne funkcjonowanie twojej instalacji elektrycznej w przypadku ciągnika, kombajnu, samochodu czy domu, zadbaj o bezpieczeństwo swoje i osób które ciebie otaczają. Zmywacz ten posiada wygodną pojemność 200 ml, dzięki takim gabarytom można go łatwo i sprawnie przemieścić, nie zajmuje dużo miejsca a co za tym idzie wszędzie się zmieści.

Marka Wurth jako jeden z nielicznych i dobrych marek proponuje produkt który na pewno zachwyci wiele osób i osobowości mechanizacyjnych. Propozycja którą otrzymujemy tym razem od marki WURTH to zmywacz do hamulców uniwersalny marki Wurth o pojemności 600 ml, służy do szybkiego i dokładnego mycia części przed montażem i weryfikacją, czyszczenia powierzchni przed nakładaniem mas uszczelniających. Środek ten jest dostępny od ręki na stronie internetowej Korbanek.pl. Środek ten pozwoli nam na dokładne wyczyszczenie powierzchni przed montażem bądź chęcią uszczelnienia danego elementu. Również tym razem na pomoc przychodzi marka Wurth, która proponuje nam tym razem Zmywacz do resztek uszczelnień, który pozwoli nam na szybkie i skuteczne usunięcie resztek po niechcianym kleju materiałów uszczelniających lub lakierów. Wszystkie produkty najlepszej jakości jak i ceny znajdziesz na stronie korbanek.pl z pewnością nasze produkty spełnią twoje oczekiwania. Firma Korbanek jest pewna dobrej jakości swoich produktów jak i usług które są oferowane naszym klientom. Każda w naszych filiach znajdzie pomoc jaki i asortyment dostępny od ręki. Dzięki sprawdzonym dostawcom naszych produktów firma Korbanek jest pewna swoich usług jak i produktów które trafiają do konsumentów.